Geschiedenis van het AEP

De periode van de weerstand

De Tweede Wereldoorlog verwoest Europa. In deze uitzichtloze situatie worden ook veel kinderen het slachtoffer, o.a. kinderen van de Belgische gevangenen in Nazi-Duitsland. Koning Leopold III kent het probleem van deze ontwrichte gezinnen goe; daarom verzamelt hij enkele mensen die onder zijn bezieling het AEP oprichten. Dit AEP (Aide aux Efants des Prisonniers) zou later de bakermat van Top Vakantie en Vacances Vivantes worden.

Graaf Gratien du Parc slaagt erin, samen met een aantal officieren verbonden aan het Koninklijk Huis, een 60-tal onthaalcentra op te richten zowat overal in het land. In deze homes en vakantiekampen worden de hongerige kinderen niet enkel gevoed maar krijgen ze opnieuw hoop en levensverwachting.
1941 - 1944. In deze duistere jaren vinden duizenden kinderen een sprankeltje eenvoudig geluk bij hun AEP-monitoren, afkomstig uit de jeugdbewegingen. De AEP-filosofie wortelt in de grondwaarden an het scoutisme: dienstbaarheid, solidariteit en levenservaring door contact met de natuur rondom ons.

Het AEP was een leerschool van vrijheid en verbeeldinskracht: het bood niet alleen onderdak aan oorlogswezen en kinderen van krijgsgevangen; ver van de steden nam het ook kinderen van verzetslui in bescherming, die door de bezetter gezocht werden, kinderen van diensstweigeraars en zelfs Joodse kinderen. Kinderen dier anders wellicht in de concentratiekampen waren omgekomen...

Hiervoor verwierf het AEP een nationale erkentelijkheid, een officieel eerbetoon voor al de leden die in de loop der jaren in de gevangenis terecht kwamen en voor de zeventien slachtoffers die hun leven gaven.

In 1944 besloot de als vzw opgerichte organisatie haar taak verder te zetten onder de benaming "Nationaal Werk voor Hulp aan de Jeugd".

De jaren van de echte vakanties

De naoorlogse periode was een tijd van verzameling rond de vlaggemast en de nationale driekleur: iedereen kreeg terug moed en voelde zich sterk door de groepsbeleving en groepsdynamiek.

Niemand kon de oorlogsperiopde echt vergeten, maar geleidelijk aan vervaagde de herrineringen. Zowel in kleine dorpjes, in de Ardennen, de Condroz, de Gaume als aan de Kust bloeide een nieuwe generatie open die streefde naar duurzame vrede en vriendschapsbanden.

Geleidelijk aan verdwenen de kinderen van de oorlogsslachtoffers uit de AEP-centra en werd hun plaats ingenomen door jongeren die geplaatst werden via de sociale diensten uit de privé- en de openbare sector.

In Herbeumont gingen de eerste opleidingscursussen voor monitoren van start. De periode van de echte vakanties brak weer aan. Op dat moment begon de jonge koning Boudewijn I zijn lange ambtstermijn. Tijdens zijn koningsschap zou België structureel grondig veranderen.

De periode van de "avondwaken"

Naast  de traitionele grote groepen, was een sterke evolutie merkbaar naar "kleinere" groepen, waar  het individu zich sterker kan waarmaken. Vakantie werd ontdekt als een deur naar vrijetijdsbeleving en creativiteit.

De AEP-centra openden zch wijd voor de wereld en kregen een eigen cultuur en stijl in een periode waarin langzaamaan de consumptiegerichtheid opdook.

Het was de tijd van de meeslepende heimatliederen en zangstonden, van de vele rij- en volksdansen, en de onvergetelijke kampvuren. En dat terwijl de wereld rondom ons razendsnel evolueerde: in 1957 startte de eerste spoetnik de wedloop naar de maan, en in 1958 was Brussel de tijdelijke hoofdstad van de wereld met de wereldtentoonstelling.

De gerichtheid op de wereld

Dankzij het AEP hadden de jongeren oog voor de wereld, voor de grote wereldculturen en de wereldproblemen. Het was een levensfilosofie die hen dwong uit zichzelf te treden en zich naar de anderen te richten.

Tijdens de periode 1957 tot 1963 stond het AEP in voor de vorming van begeleidende kaders voor de Afrikaanse jongeren. In Leopoldstad, het huidige Kinshasa, had het AEP zijn beste ploeg van instructoren afgevaardigd, na een voorafgaande studiereis die de behoeften en prioriteiten had vastgelegd. Deze AEP insctructoren die hun opdracht begonnen vlak voor Kongo's onafhankelijkheid, zouden daar vier jaar lang moeilijke ogenblikken doormaken, tot ze de fakkel konden doorgeven aan diegenen die ze daartoe gevormd hadden.

In België ving het Cultureel Afrikaans centrum van 1959 tot 1973 de Kongolese (en later Zaïrese) jongeren en studenten op om deze te ondersteunen; het project in Afrika is een essentiële etappe in de AEP-geschiedenis.

Van het AEP naar Top Vakantie: etappes in de evolutie

Het AEP maakte een evolutie door, de parallel aan de ontwikkeling in de maatschappij. Vanaf de jaren '50 tot het einde van de jaren '70, vanaf de overweldigende explosie van de rockmuziek tot de roep van de protestsongs, die opriepen tot een totaal andere wereld, stelde het AEP zich open voor nieuwe ideeën en structuren, zo essentieel in het concept van "Top Vakantie" en Vacances Vivantes".
Eigenlijk was het al vanaf 1951, bij de tiende verjaardag van de organisatie, dat de methodes en principes van de jongerenvakantiekampen ter discussie werden gesteld en stillaan grondiger werden uitgewerkt. Toen was men reeds op weg naar belangstellingscentra en centra met gespecialiseerde programma's. In 1954 werd de Kaderschool opgericht. In Waterloo en in Melle (Gent) werden honderden monitoren gevormd en geïnitieerd in de animatie van groepsvakanties. Deze vereiste een voorzichtige aanpak en technieken die konden toegepast worden op het terrein zelf. De vakanatie-idee werd het uitgangspunt in de hele werking: de vakantie werd een periode voor de realisatie van dromen...
In 1961 werden de "werkgroepen van de vrije keuze" opgericht, die zouden rekening houden met de zelfstandigheid en vrijheid van de jongeren op vakantie. Drie jaar lang werd met een onderzoeksteam van universitaire deskundigen gewerkt om vakanties aan te passen en af te stemmen op de behoeften van jongeren.
Maar ook de tijd van de grote reizen was aangebroken: in heel Europa gingen jongeren hun persoonlijkheid ontdekken, in confrontatie met andere levensgewoonten. In 1965 reeds zond het AEP onder de naam "Internationale Jeugdclub", zijn jongeren naar bestemmingen over de grenzen heen.
En dan nog drie jaar later, midden in de tubulente sfeer van mei '68, vond de vereniging zijn huidige werkvorm: het accent werd gelegd op menselijke realisaties, op het verwerken van informatie, communicatie en participatie, keuzen maken en zelfstandig handelen.
Negen jaar later, in 1977, vindt deze evolutie zijn bekroning in de oprichting van Top Vakantie en Vacances Vivantes, twee VZW's die sindsdien nauw samenwrken met het AEP.

Nieuwe horizonten

Wie de wereld wil begrijpen moet uit zijn schelp komen, en de confrontatie aangaan met nieuwe werkelijkheden. Vanaf 1944 reeds begint AEP zijn grenzen te verleggen naar Zwitserland. In 1963 vertrekken de eerste groepen jongeren naar Italië, waar ze tot 1974 de charmes, het milde klimaat en de blauwe zee van de Adriatische kust ontdekken in Riccione-Bellaria. Vanaf 1965 wordt de waaier van bestemming voortdurend groter: Frankrijk, Italië, Groot-Brittanië, Noorwegen, Ierland, Nederland, Joegoeslavië, Spanje, Griekenland, Oostenrijk, Malta, Corsica en andere Zuiderse eilanden. Culturele reizen brengen jongeren tot de Verenigde Staten van Amerika, Marokko, Turkije en Tunesië. Zoveel anekdotes, ontmoetingen, uitwisselingen en ontdekkingen die de menseelijke geest verrijken.

Zo werden AEP-jongeren echte verkenners van onze planeet: zee, bergen, taalstages, toerisme, culturele reizen, sport, excursies, e.a. zijn een verrijking voor de opgroeiende jongeren, die in contact met anderen, zichzelf ontekken. Daarbij stelt een goede omkadering en begeleiding van de jongeren de ouders gerust. Ouders geloven sterk in de door Top Vakantie geëngageerde medewerkers.

Gebeurt er iets onverwachts? Een succesvolle reis kan hoogten en laagten kennen, dode momenten en zelfs ontgoochelingen. Een succesvolle reis hoeft geen verre bestemming te zijn. Een fietstocht of een voettocht bijvoorbeeld kunnen je al heel goed laten ervaren dat het onbekende begint waar je uit je dagdagelijkse gewoonten stapt: vanaf dat ogenblik hangt alles gewoon af van je manier van "kijken". 

Vakantiehuizen

Onze vakantiehuizen liggen verspreid van de kust tot de Ardennen. Indien u meer informatie wenst, klik dan een locatie aan op het kaartje.

Vakantiehuizen

Filot Hamoir - Château d'Insegotte
Chevetogne - Club-House
Daverdisse - La Maison Blanche
Herbeumont - Le Terme
Petite Chapelle - Les Sarts
Sint Idesbald - Emmaüs
Sint Idesbald - Excelsior